Wie zijn wij

Stichting NU is een  vrijwilligers organisatie die sociale en culturele activiteiten organiseert. Voor jongeren tot ongeveer 16 jaar voornamelijk in de omgeving van Numansdorp.

Stichting NU heeft ten doel:

a .het organiseren van sociale en/of culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord. Voor jeugd en jongeren, primair in de leeftijdsgroep tot ongeveer 16 jaar.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De organisatie van deze activiteiten gebeurt bij voorkeur in samenwerking met andere verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven.

Stichting NU tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het actief gebruik maken van enthousiaste vrijwilligers.

Het rekening houden met de wensen van de doelgroep(en).

Zoveel mogelijk kostendekkend te werken.

Het stimuleren van de samenwerking tussen verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven.